Jak wybrać metodę identyfikacji biometrycznej?

Wiele firm w ostatnich latach przekonało się do przyjęcia metody uwierzytelniania biometrycznego, które zostało uznane za najbezpieczniejszą metodę identyfikacji osób uprawnionych. Niegdyś zarezerwowane dla sektorów bezpieczeństwa odciski palca, skany twarzy czy tęczówki, identyfikatory głosu oraz wiele innych metod jest dostępnych dziś do komercyjnego użytku. Przy tak szerokim wyborze dostępnych sposobów uwierzytelniania jak wybrać najodpowiedniejszą metodę?

Identyfikacja biometryczna za pomocą odcisku palca

W ciągu ponad 140 lat porównywania odcisków palców na całym świecie nie znaleziono dwóch identycznych odcisków palców, nawet bliźniąt jednojajowych. Rozpoznawanie odcisków palców było pierwotnie używane przez organy ścigania. Dzisiaj jego rola rozszerzyła się poza organy ścigania i jest wykorzystywana do uwierzytelniania mobilnego, onboardingu, aplikacji wymagających kontrola dostępu i zarządzanie tożsamością. Identyfikacja odcisków palców opiera się na rozpoznawaniu wzorców, w którym łuki, pętle i zwoje grzbietów odcisków palców są porównywane z przechowywanymi danymi. Niezwykle popularne są rejestratory czasu pracy wykorzystujące odcisk palca. Przykładem jest Rejestrator czasu BS-BioT 5000T. (Więcej na jego temat można znaleźć pod adresem https://biosys.pl/rejestrator-biometryczny-czasu-pracy-odcisk-palca/)

Ta metoda jest elastyczna, łatwa w użyciu. Rozpoznawanie odcisków palców pozostaje stabilne od ponad 100 lat, co czyni go niezawodnym identyfikatorem osobistym. Należy jednak pamiętać, że ta metoda nie jest rozwiązaniem bezdotykowym, co za tym idzie płytka do przykładania opuszków wymaga regularnego czyszczenia. Jeśli uwierzytelnianie bezdotykowe nie jest problemem, identyfikacja odciskiem palca jest odpowiednia dla Twojej firmy.

Technologia rozpoznawania twarzy

W dobie pandemii covid wzrosło zapotrzebowanie na rozwiązania bezdotykowe doprowadziło to do zwiększenia popularności rozpoznawania twarzy. Ten proces identyfikacji opiera się na weryfikacji tożsamości osoby za pomocą jej twarzy. Technologia działa w trzech krokach; wykrywanie, przechwytywanie i dopasowywanie. W wykrywaniu technologia wykrywa i lokalizuje ludzkie twarze na obrazach i filmach. Podczas przechwytywania technologia przekształca informacje analogowe (twarz) w zestaw informacji cyfrowych (dane lub wektory) w oparciu o rysy twarzy osoby. Na końcu system sprawdza, czy “dwie twarze” należą do tej samej osoby. Cały proces choć jest wieloetapowy i opiera się na zaawansowanych technologiach wydaje się szybki i łatwy do wdrożenia. Rozpoznawanie twarzy może być stosowane w połączeniu z innymi modalnościami biometrycznymi lub samodzielnie, co sprawia, że ​​zastosowania tej technologii są praktycznie nieograniczone.

Technologia rozpoznawania twarzy nie jest dzisiaj zarezerwowana tylko dla skomplikowanych urządzeń kontroli dostępu. Podobnie jak odcisk palca, skan twarzy wykorzystuje się do ograniczenia dostępu do telefonu komórkowego.

Zdalne uwierzytelnianie za pomocą głosu

Rozpoznawanie głosu obejmuje rozpoznawanie mówcy i mowy. Rozpoznawanie mowy dotyczy rozpoznawania i tłumaczenia mowy na tekst, podczas gdy rozpoznawanie mówcy polega na poszukiwaniu tożsamości mówcy. Ponieważ biometria dotyczy identyfikacji osób, wyrażenie „biometryczne rozpoznawanie głosu” jest również używane do rozpoznawania mówcy. Technologia działa poprzez przechwytywanie i rejestrowanie głosu za pomocą mikrofonu w celu stworzenia szablonu referencyjnego do porównania z próbkami dla przyszłych prób uwierzytelnienia. Unikalne cechy wokalu są następnie analizowane, takie jak czas trwania, intensywność, dynamika i wysokość. Podstawowym przykładem użycia tej technologii uwierzytelniania głosowego są samochody i telefony komórkowe.

Rozpoznawanie tęczówki

Rozpoznawanie tęczówki oka jest powszechnie uważane za najdokładniejszą metodę identyfikacji biometrycznej. Technologia działa w czterech krokach: przechwytywanie obrazu, sprawdzanie zgodności i ulepszanie obrazu, kompresja obrazu i tworzenie szablonów biometrycznych w celu dopasowania. Aparat rejestruje zdjęcia oczu danej osoby i odwzorowuje unikalny wzór tęczówki, aby zweryfikować jej tożsamość. Przypadki użycia rozpoznawania tęczówki oka obejmują krajowe programy tożsamości obywateli, kontrolę dostępu, zarządzanie granicami i uwierzytelnianie mobilne.

Technologia jest łatwa w użyciu i odpowiednia dla przedsiębiorstw wymagających zastosowania systemów kontroli dostępu. Podobnie jak rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie tęczówki jest również bezdotykowe i zaspokaja rosnące zapotrzebowanie konsumentów na rozwiązania bezdotykowe. Jednak ta technologia wymaga dodatkowego sprzętu, ponieważ nie można używać zwykłej kamery na urządzeniu mobilnym, wymaga ona czujnika źródła światła IR.